Sakura Network

メインビジュアル
Đây là trang web hỗ trợ việc làm và cuộc sống dành cho người nước ngoài có mong muốn sinh sống lâu dài tại Nhật Bản, với thế mạnh giới thiệu việc làm ngành đầu bếp và điều dưỡng!!

Chúng tôi luôn hỗ trợ người nước ngoài để có thể làm việc và sinh sống lâu dài tại Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, số lượng người làm việc ngày càng giảm dần do tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, dẫn đến mọi ngành nghề đều gặp khó khăn trong vấn đề thiếu nhân lực.
Do đó, Công ty cổ phần SQUARE PLANNING và Công ty cổ phần WINGSTAFF là các đơn vị doanh nghiệp cùng liên kết hỗ trợ người nước ngoài để có thể làm việc và sinh sống lâu dài tại Nhật Bản.
Đối với những người đang lưu trú tại Nhật Bản hoặc đang có dự định đến Nhật Bản,
tại trang web này , hãy truy cập vào các mục mà các bạn đang quan tâm, như các thông tin liên quan đến công việc thuộc thế mạnh của chúng tôi ( ngành đầu bếp・ngành điều dưỡng), hoặc định hướng con đường sự nghiệp lâu dài, cũng như các thông tin hữu ích khi sinh sống tại Nhật Bản.

Về tư cách lưu trú và con đường sự nghiệp khi cư trú dài hạn tại Nhật Bản.