Sakura Network

Chính sách bảo mật

Sakura Network (sau đây được gọi là "trang web này") đã thiết lập chính sách bảo mật (sau đây gọi là " Chính sách này") về việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong dịch vụ (sau đây gọi là "dịch vụ này") được cung cấp trên trang web này.

Điều 1 (Thông tin cá nhân)

"Thông tin cá nhân" là "thông tin cá nhân" được định nghĩa trong Luật bảo vệ thông tin cá nhân và là thông tin về các cá nhân đang sống, chẳng hạn như tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ, v.v. Ngoài ra, là thông tin có thể phân biệt từng cá nhân cụ thể dựa trên các thông tin độc lập như mã số bảo hiểm y tế, dữ liệu nhận dạng giọng nói, dấu vân tay, ngoại hình (còn được gọi là thông tin nhận dạng cá nhân)

Điều 2 (Cách thu thập thông tin cá nhân)

Tại trang web này, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại , địa chỉ, ​email, khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ

Điều 3 (Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân)

Các mục đích mà trang wenb này thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như sau.

 1. Để cung cấp và vận hành dịch vụ tại trang web này
 2. Để trả lời các câu hỏi từ người dùng (bao gồm xác minh danh tính)
 3. Để gửi e-mail hướng dẫn về các tính năng mới , thông tin cập nhật, chiến dịch, v.v. của dịch vụ mà người dùng đang sử dụng ,và các dịch vụ khác do trang này cung cấp.
 4. Để thông báo các thông tin quan trọng hoặc khi bảo trì hệ thống.
 5. Để xác định và từ chối cho phép sử dụng dịch vụ đối với người dùng v phạm các điều khoản sử dụng, hoặc người dùng có ý định sử dụng dịch vụ cho các mục đích bất chính.
 6. Để cho phép người dùng xem, thay đổi, xóa trạng thái sử dụng, hoặc xem thông tin mà bản thân người dùng đã đăng ký.
 7. Mục đích đi kèm với mục đích sử dụng trên

Điều 4 (Thay đổi mục đích sử dụng)

 1. Trang web này sẽ chỉ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân khi nó được công nhận một cách hợp lý rằng mục đích sử dụng có liên quan đến thông tin đó trước khi thay đổi.
 2. Nếu thay đổi mục đích sử dụng, việc thay đổi mục đích sử dụng sẽ được thông báo cho người dùng, hoặc thông báo công khai trên trang web này theo phương thức do trang web này quy định.

Điều 5 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)

 1. Trang web này sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của người dùng, trừ những trường hợp được nêu như sau. Tuy nhiên, điều này không áp dụng khi được Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật định khác cho phép.
  1. Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của một người nhưng khó có được sự đồng ý của người đó.
  2. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhưng rất khó để được sự đồng ý của người đó.
  3. Khi cần thiết cho tổ chức thuộc chính phủ hoặc một cơ quan công quyền địa phương , hoặc một người được ủy thác hợp tác thực hiện nhiệm vụ theo luật định, nhưng việc có được sự đồng ý của người đó có thể sẽ gây cản trở cho việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đó.
  4. Khi các vấn đề sau được thông báo hoặc công khai trước, và trang web này đã thông báo cho Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
   1. Bao gồm cung cấp cho bên thứ ba trong mục đích sử dụng
   2. Các mục dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba
   3. Phương tiện hoặc phương thức cung cấp cho bên thứ ba
   4. Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của chính chủ
   5. Cách thức để tiếp nhận yêu cầu của chính chủ
 2. Bất chấp các quy định của khoản trên, trong các trường hợp sau, thông tin sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba.
  1. Trong trường hợp trang web này ủy nhiệm một phần hoặc toàn bộ việc xử lý thông tin cá nhân torng phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
  2. Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho việc tiếp tục duy trì công việc hoặc sát nhập.
  3. Trường hợp thông tin cá nhân được sử dụng chung với một người cụ thể, các mục thông tin cá nhân được sử dụng chung, phạm vi những người cùng sử dụng, danh xưng hoặc tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân hoặc mục đích sử dụng của người dùng cần được thông báo trước cho chính chủ hoặc ở trạng thái mà chính chủ có thể dễ dàng biết được.

Điều 6 (Công khai thông tin cá nhân)

 1. Khi được chính chủ yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, trang web này sẽ công khai thông tin đó cho người đó ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu việc công khai thuộc bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi có thể không công khai toàn bộ hoặc một phần của thông tin cá nhân đó, và nếu chúng tôi quyết định không công khai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều đó ngay lập tức. Một khoản phí 1.000 yên sẽ được tính cho mỗi lần công khai thông tin cá nhân.
  1. Khi có nguy cơ xâm hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc quyền lợi và lợi ích khác của chính chủ hoặc bên thứ ba.
  2. 当サイトの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. Trường hợp vi phạm các luật định khác
 2. Bất chấp các quy định của khoản trên, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khác ngoài thông tin cá nhân, như thông tin lý lịch và thông tin đặc trưng.

Điều 7 (Chỉnh xửa và xóa thông tin cá nhân)

 1. Trong trường hợp thông tin cá nhân của mình bị nhầm lẫn tại trang web này, người dùng có thể yêu cầu xóa hoặc thêm, chỉnh sửa thông tin cá nhân theo quy trình do trang web này thiết lập.
 2. Khi trang web này nhận được yêu cầu từ người dùng và xác định rằng cần phải phản hồi yêu cầu đó, thì tiến hành sẽ sửa thông tin cá nhân ngay lập tức.
 3. Trang web này sẽ thông báo cho người dùng ngay lập tức khi thực hiện các chỉnh sửa, hoặc không chỉnh sửa dựa trên các quy định ở mục trên.

Điều 8 (Đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân)

 1. Khi nhận được yêu cầu từ chính chủ về việc xóa hoặc tạm dừng việc sử dụng thông tin cá nhân ( dưới đây gọi là đình chỉ sử dụng) với lý do thông tin cá nhân đó được xử lý vượt quá phạm vi mục đích sử dụng hoặc thông tin đó được lấy bằng các phương tiện bất chính , trang web này sẽ thực hiện cuộc điều tra cần thiết ngay lập tức.
 2. Nếu xác định rằng cần phải đáp ứng yêu cầu của người dùng dựa trên kết quả điều tra được nêu ở mục trên, chúng tôi sẽ đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân ngay lập tức.
 3. Trường hợp đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân dựa trên quy định ở mục trên, hoặc có quyết định không đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân, thì sẽ báo ngay lập tức đến người dùng.
 4. Trường hợp việc đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân tốn khoản chi phí lớn, hoặc gặp khó khăn trong việc đình chỉ sử dụng, thì có thể đề xuất áp dụng các biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng.

Điều 9 (Thay đổi chính sách bảo mật)

 1. Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ các luật định và các điều khoản khác được quy định khác trong chính sách này.
 2. Trừ khi được quy định bởi trang web này, chính sách bảo mật sau khi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi nó được đăng trên trang chủ.

Điều 10 (Địa chỉ liên hệ )

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau.

Địa chỉ: Aichi-ken, Nagoya-shi, Naka-ku, Nishiki 2-4-15 ORE Nishiki 2-chome Building 12F
Tên công ty: SquarePlanning Co., Ltd.